Zasady ruchu drogowego w Mołdawii

Mołdawia to bardzo mały kraj między Ukrainą a Rumunią. Choć łatwo można dostać się tam samochodem, pokonując trasę przez Słowację, Węgry i Rumunię (trasa przez Ukrainę może być bardziej uciążliwa, ze względu na zły stan dróg), nie jest popularnym kierunkiem turystycznym. Tymczasem Mołdawia może pochwalić się takimi walorami krajoznawczymi jak skały zbudowane z koralowców, będących pozostałościami po Morzu Sarmackim, stepy Buczackie, jaskinie czy winnice. Ze względu na rozmiary Mołdawię można zwiedzić samochodem w kilka godzin. Auto przyda się też do zwiedzania podziemnych winnic Milesti Mici. 

Ambasada Polska przestrzega przed podróżowaniem do Naddniestrza, gdzie nie sięga jej opieka konsularna. Jest to teren separatystyczny, nie uznawany jako odrębne państwo na arenie międzynarodowej. Region rządzi się własnymi regulacjami prawnymi, odrębnymi od mołdawskich przepisów.

 

Wymagane dokumenty

Wybierając się do Mołdawii należy zabrać ze sobą ważny paszport. Zaleca się, aby termin ważności paszportu był dłuższy niż termin pobytu w Mołdawii, jednak nie ma ustalonego minimalnego okresu ważności. Polscy turyści nie podlegają obowiązkowi wizowemu, jeśli ich pobyt nie będzie przekraczał 90 dni. Służby graniczne mogą zażądać okazania biletu powrotnego, jednak nie ma obowiązku jego posiadania. Za to wymaga się posiadania 30 USD na każdy dzień pobytu, a w sumie nie mniej niż 150 USD. 

W Mołdawii honoruje się polskie prawo jazdy, ale konieczne jest posiadanie zielonej karty. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia na granicy. Jeśli samochód nie należy do kierowcy, musi on posiadać zezwolenie od właściciela sporządzone w języku mołdawskim lub rosyjskim.

 

Dodatkowe opłaty

Jeżeli do Mołdawii podróżuje się samochodem, trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty ekologicznej w wysokości od 1,5 do 3 EUR dla samochodów osobowych. Najniższa stawka dotyczy wjazdu na 24 godziny, zaś najwyższa 30 dni. Opłata za wjazd na teren Mołdawii dla samochodów osobowych wynosi 5 EUR. Należy zachować wszelkie kwity w razie kontroli przy wyjeździe. Osoby poruszające się pojazdami niezarejestrowanymi na terenie Mołdawii muszą płacić za przejazd drogami. Wysokość opłaty zależy od długości pobytu. Winieta na 7 dni to koszt 2 EUR, na 15 dni - 4 EUR, na 30 dni - 7 EUR, na 90 dni - 15 EUR, a na 180 dni - 25 EUR.

 

Ograniczenia prędkości w Mołdawii

W terenie zabudowanym można na terenie Mołdawii jeździć z prędkością 60 km/h. W terenie niezabudowanym limit prędkości wynosi 90 km/h.

 

Drogi w Mołdawii

Słaba jakość nawierzchni, słabe oznakowanie bądź jego brak, zwierzęta na drodze i nieoświetlone pojazdy nocą sprawiają, że podróżowanie samochodem po Mołdawii może być sporym wyzwaniem. Zwłaszcza, że na drogach panuje chaos, z którego możnaby wnioskować, że w Mołdawii nie ma przepisów ruchu drogowego. Zdarzają się jednak odcinki dobrej jakości, choć bywa i tak, że wygodniej jest jechać drogą szutrową, niż asfaltową. Często droga z asfaltowej zmienia się nagle w szutrową i odwrotnie.

Lepiej nie podróżować po Mołdawii nocą, nie tylko ze względu na nieoświetlone furmanki, ale przede wszystkim na brak oświetlenia. W  miastach tylko główne ulice są oświetlone, choć nie zawsze. Tankować lepiej na dużych stacjach benzynowych, gdzie jest większe prawdopodobieństwo, że benzyna będzie lepszej jakości.

 

Jazda po alkoholu

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila.

 

Światła mijania

W Mołdawii obowiązek jazdy z włączonymi światłami w dzień nie obejmuje samochodów osobowych, za wyjątkiem okresu między listopadem a marcem. Wtedy używanie świateł obowiązuje przez całą dobę.