KrajPromile
Austria 0,5
Albania 0,0
Andora 0,5
Belgia 0,5
Białoruś 0,0
Bośnia i Hercegowina 0,5
Bułgaria 0,2
Grecja 0,5
Hiszpania 0,5
Holandia 0,5
Irlandia 0,5
Islandia 0,5
Jugosławia 0,5
Litwa 0,0
KrajPromile
Szwecja 0,2
Turcja 0,5
Ukraina 0,0
Węgry 0,0
Wielka Brytania 0,8
Włochy 0,5
Luksemburg 0,8
Łotwa 0,5
Macedonia 0,5
Malta 0,5
Mołdawia 0,3
Niemcy 0,5
Norwegia 0,5
Polska 0,2
KrajPromile
Portugalia 0,5
Rosja 0,0
Rumunia 0,0
Słowacja 0,0
Słowenia 0,5
Szwajcaria 0,5